WARUNKI OGÓLNE

 1. Sklep internetowy EGAJ. znajdujący się na stronie internetowej pod adresem www.egaj.pl umożliwia dokonywanie zakupów za pośrednictwem Internetu i jest prowadzony przez firmę:
   

ZAKŁAD WIELOBRANŻOWY EGAJ GRZEGORZ PIECZONKA
66-627 Bobrowice
DYCHÓW 68B
Nip: 926-156-44-56
Nr konta bankowego:
61 1090 1551 0000 0001 0932 9937

 

 1. Ceny towarów znajdujących się w sklepie internetowym  EGAJ  ONLINE są podane w złotych polskich i zawierają podatek VAT (są cenami brutto). Podane ceny nie zawierają kosztów przesyłki do klienta.
 2. Złożenie zamówienia w sklepie EGAJ  ONLINE oznacza zaakceptowanie postanowień tego regulaminu.

 

PROCEDURA SKŁADANIA I REALIZACJI ZAMÓWIEŃ

 1. Podstawowym warunkiem realizacji dokonanych zakupów jest prawidłowe wypełnienie przez Zamawiającego formularza zamówienia, udostępnionego przez EGAJ ONLINE na stronach sklepu internetowego. Nieprawidłowo wypełnione formularze zamówienia nie będą rozpatrywane.
 2. W przypadku wystąpienia okoliczności uniemożliwiających całkowicie lub czasowo realizację złożonego zamówienia lub błędny wybór przez kupującego strefy cen transportu, EGAJ ONLINE zastrzega sobie prawo do wstrzymania realizacji zamówienia - o zaistniałej sytuacji zobowiązuje się niezwłocznie powiadomić Zamawiającego.
 3. W przypadku złożenia zamówienia przez klienta drogą internetową lub telefonicznie, momentem zawarcia umowy kupna - sprzedaży jest moment osobistego potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji przez obsługę sklepu (podczas rozmowy telefonicznej lub e-mailem)
 4. Zamówienia mogą być składane przez 24 godziny na dobę. Zamówienia złożone w dni powszednie po godz. 15, w soboty po 12 oraz w niedziele i święta rozpatrywane będą kolejnego dnia roboczego lub w terminie wskazanym przez kupującego.
 5. Akceptujemy następujące formy płatności: gotówka przy odbiorze, przelew (przedpłata), e-przelewy, paypal na egaj2008@interia.pl .
 6. Sklep EGAJ ONLINE zastrzega sobie prawo do realizacji zamówienia w innym terninie niż wskazany przez kupującego. O zaistniałej sytuacji kupujący zostanie niezwłocznie powiadomiony.
 7. Zakupione towary są dostarczane pod adres wskazany w formularzu zamówień.
 8. Towar dostarczany jest firmowymi samochodami i obejmuje tylko transport i wyładunek mechaniczny bez jakichkolwiek dodatkowych usług (np. ponoszenie do piwnicy).
 9. Koszty transportu są pokrywane przez nabywcę zgodnie z cennikiem.
 10. Koszty transportu są automatycznie ustalane na podstawie "strefy cen transportu". W przypadku błędnego wyboru tej strefy zostanie ona poprawiona przez naszego pracownika, a w przypadku złożenia wcześniej zamówienia kupujący zostanie powiadomiony o zmianach cen transportu.
 11. W przypadku braku zamówionego towaru sklep niezwłocznie poinformuje państwa o najszybszym możliwym terminie realizacji złożonego zamówienia
 12. W sytuacji gdy wystąpi brak tylko części towarów z zamówienia to na Państwa życzenie wysyłamy aktualnie dostępny towar lub realizujemy całe zamówienie w terminie późniejszym - oczywiście za zgodą Państwa - po obowiązujących kosztach transportu umieszczonych w zasadach transportu towaru.

 

GWARANCJE I REKLAMACJE

 1. Klient przed dokonaniem odbioru towaru ma możliwość sprawdzenia dostarczonych produktów w obecności dostawcy-kierowcty. Wszelkie reklamacje należy zgłosić w pierwszej kolejności do dostawcy-kierowcy dostarczającego przesyłkę. Dostawca-kierowca ma obowiązek przyjąć uzasadnione reklamacje oraz na życzenie klienta przyjąć zwrot części lub całości towaru, rozliczając na miejscu tylko wartość zakupionych produktów. W przypadku stwierdzenia wad produktów po zapłaceniu przez klienta za przesyłkę, należy skontaktować się z firmą EGAJ w Dychowie.
 2. Klient może od umowy odstąpić bez podania przyczyn, składając firmie EGAJ z siedzibą w Dychowie stosowne oświadczenie na piśmie w terminie 10 (dziesięciu) dni od dnia zrealizowania zamówienia. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia o odstąpieniu od umowy.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. EGAJ nie wyraża zgody na wykorzystywanie w celach handlowych stron internetowych lub ich zawartości, a także kopiowania list towarów, opisow i cen, fotografii, prezentowanych na stronach internetowych informacji, ich transferu elektronicznego, które to czynności podejmowane są w celu osiągnięcia zysku przez innego sprzedawcę lub zbierania danych w celu wykraczającym poza indywidualne korzystanie z tych danych.
 2. Podane ceny mogą ulegać zmianie bez uprzedzenia. Oferty promocyjne mogą być ograniczone czasowo i ilościowo.
 3. W sprawach nie uregulowanych powyższym regulaminem stosuje się odpowiednie przepisy kodeksu cywilnego. Kwestie sporne rozstrzyga Sąd Cywilny właściwy dla miejsca działalności Z.W EGAJ z siedzibą w Dychowie.
 4. EGAJ ONLINE dokłada wszelkiej staranności, by treść stron na należących do niej serwerach internetowych jak najdokładniej odpowiadała rzeczywistości. Klient ma obowiązek zapoznać się z regulaminem.